Tendencias na iluminación comercial: versatilidade e eficiencia

A era dixital foi unha verdadeira revolución no mundo de Venda ao por menor. A aparición do comercio electrónico require un cambio de enfoque no deseño de estratexias comerciais. Nesta nova realidade, que papel xogan as tendas físicas?

Os espazos comerciais tradicionais enfróntanse a un desafío sen precedentes: a creación de experiencias diferenciadoras que van máis alá da exhibición e venda de produtos. Estimular os sentidos dos potenciais compradores converteuse nunha práctica fundamental para chamar a súa atención: Isto inclúe cousas como cheiros, temperatura e iluminación. Os detalles importan.

Neste sentido, o merchandising visual representa un elemento clave dentro do mundo do comercio polo miúdo. Unha disciplina que reúne aspectos psicolóxicos, de mercadotecnia, de deseño e técnicos, co obxectivo de estimular o consumo no punto de venda sen perder o foco nos valores da marca.

O cambio de mentalidade na iluminación comercial

A pesar da importancia das vendas en liña, as tendas físicas seguen a representar unha canle de venda esencial grazas ao seu potencial de comunicación directa cos clientes. Os espazos comerciais representan a esencia das marcas a través dun deseño agradable adaptado aos consumidores. Polo tanto, a iluminación xoga un papel fundamental na creación dos novos conceptos de venda polo miúdo. Os seus principais beneficios son:

● Creación de marca: A iluminación deseñada de acordo coa personalidade e os obxectivos da marca axudará a construír un ambiente diferenciado que tamén poida ser identificado polos clientes.

● Optimización: A iluminación debe mellorar os elementos expostos, pero tamén é esencial que axude a optimizar a circulación no punto de venda. Máis alá de criterios relacionados coa eficiencia enerxética, a elección da iluminación adecuada para cada elemento exposto debe ser a columna vertebral dunha boa estratexia de iluminación en calquera espazo comercial (roupa, alimentación, tendas de tecnoloxía, etc.). Podemos utilizar fontes de luz cun espectro de luz específico mediante LEDs especiais para mellorar as cores brancas, algo moi útil para tendas de moda, ou usar tons máis vivos como tons vermellos para mellorar o aspecto da carne ou os azuis, que son moi útiles para sacar o mellor dos peixes.

● Dinamización: Os deseños de iluminación comercial poden ofrecer estratexias para dinamizar espazos comerciais e de exposición. O uso de iluminación dinámica que cambia a súa temperatura de cor (CCT) segundo a estación do ano, os tons predominantes ou incluso a hora do día, pode dinamizar mellor os espazos. Estas estratexias poden axudar a suavizar o fluxo de usuarios na tenda no tráfico máximo ou, pola contra, atraer clientes cando a tenda está máis tranquila, de xeito similar ao xeito no que se usan outros elementos no neuromarketing, por exemplo, a música.

Deseño de iluminación comercial adaptado a cada espazo

Iluminación de zonas comúns e corredores

En xeral, a luz nestas áreas ten un foco funcional, como parte do cal un enfoque de iluminación adecuado repercutirá directamente na sensación de confort dos clientes e, polo tanto, nas súas decisións de compra, mellorando a experiencia na tenda. Neste sentido, a adaptación é un elemento fundamental e, polo tanto, hai que ter en conta o seguinte:

● Tráfico
● Densidade
● O uso de espazos

É mellor combinar capas de iluminación máis uniforme con elementos de iluminación de acento para guiar a atención dos usuarios sobre elementos concretos.

Iluminación de escaparates

Os escaparates son un elemento de atracción que ten un forte impacto emocional no usuario, de aí a importancia do deseño de iluminación para estes espazos, para xerar un elemento que emocione e chame a atención.

Desde o punto de vista técnico, a iluminación dun escaparate debe cumprir os requisitos de reprodución de cor máis esixentes cun alto índice de representación de cores (CRI) que permite unha correcta percepción dos produtos sen esquecer o compoñente estético. Tamén é importante contar con sistemas de iluminación flexibles e adaptables como as luminarias de vía, que engadirán versatilidade á instalación, xa que se poden mover para adaptarse aos cambios de deseño que se producen en diferentes estacións. Ademais, a instalación de luminarias con diferentes niveis de fluxo luminoso e óptica permitirá crear efectos máis ou menos dramáticos xogando con sombras de diferente dureza segundo o efecto desexado, abordando así este elemento de iluminación máis flexible.

Iluminación da tenda

Ao decidir como iluminar unha tenda, é importante centrarse nos seguintes obxectivos:

● Mellorar o atractivo dos produtos. As luminarias que permiten a combinación de diferentes módulos son unha opción moi interesante. A versatilidade da súa instalación permite adaptalos a diferentes merchandising visuais

● Guiar ao cliente polo espazo e facelo sentir cómodo. Unha estratexia de iluminación eficaz debe aliñarse coa viaxe do cliente da marca, é dicir, o proceso que atravesa un cliente antes de adquirir un produto ou servizo. No novo contexto dixital, esta viaxe pode comezar nos portais en liña, polo que a integración da canle é esencial. Ao variar a intensidade dos fluxos luminosos ou a temperatura de cor da luz empregada, podemos dirixir ao cliente cara aos puntos de interese que a marca considera máis relevantes dentro da experiencia de compra global dun xeito fluído e natural.

● Identificar as distintas áreas e espazos comerciais. Os sistemas intelixentes de xestión da iluminación son unha gran vantaxe, xa que permiten crear variacións de iluminación a partir dun único dispositivo dixital segundo as necesidades específicas, sen necesidade de substituír as luminarias ou outros elementos da instalación. A adaptabilidade é fundamental para o deseño e o aforro de custos.

En Lamp, temos unha ampla experiencia colaborando cos equipos responsables dos proxectos de iluminación comercial. Neste campo, engadimos valor a cada proxecto desenvolvendo solucións de iluminación a medida para cada aplicación.


Hora de publicación: 08-01-2021